Groep 3 Marike en Sonja

​In groep 3 verandert er een hoop voor de kinderen t.o.v. groep 2. Er is minder tijd om te spelen en de kinderen krijgen een eigen tafel en stoel waar zij aan gaan werken. Dit is heel spannend voor de meeste kinderen, erg leuk maar soms ook ontzettend vermoeiend.

Er is veel aandacht voor het leren lezen. Bijna iedere dag leren de kinderen een nieuwe letter. Ze leren hoe de letter heet, hoe hij eruitziet en hoe je hem schrijft met de schrijfletter. Daarnaast hoort bij iedere letter een klankgebaar. Het maken van dit gebaar helpt bij het onthouden van de letter en de klank.

De kinderen leren dat je 1e letter van een woord lang zegt en dan de rest er achteraan. Dit noemen we zingend lezen. Kinderen die het al in 1 keer kunnen lezen mogen dat natuurlijk doen.

Naast het lezen van woordrijen, lezen de kinderen boekjes, werken op de computer en doen spelletjes met letters en woorden. In januari kennen de kinderen alle letters en kunnen boekjes lezen en zelf verhaaltjes schrijven. Voor kinderen en ouders maar ook voor ons als leerkrachten een mijlpaal!

Er is veel aandacht voor groepsvorming en hoe we met elkaar omgaan. We leren dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het lokaal en de spullen in de klas. De vreedzame school is een manier om dit gestalte te geven bij ons op school. Met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het geven van opstekers i.p.v. afbrekers is een speerpunt in groep 3.

Op dinsdag en donderdag hebben de  kinderen gym van meester Rob. Gymkleding en gymschoenen kunnen in het kluisje.

Wij werken met de principes van Dalton. Iedere week krijgen de kinderen een weektaak, waar aan gewerkt wordt tijdens de zogenaamde takentijd. Deze weektaak kan taken bevatten van alle vakken. Er is veel aandacht voor samenwerken en andere manieren van werken. Vaardigheden die aangeleerd zijn worden weer geoefend. Bijvoorbeeld als er een letter is aangeleerd en de kinderen hebben geleerd die te schrijven staat er in de taak een vorm om de letter verder te oefenen. Bijvoorbeeld schrijven met scheerschuim, een spelletje met de schuurpapierletters of schrijven op het krijtbord. Deze variatie zorgt voor een grote betrokkenheid van de kinderen en alle zintuigen worden aangesproken. De kinderen leren en oefenen hierdoor heel veel vaak zonder dat ze in de gaten hebben dat ze aan het leren zijn. Daarnaast leren de kinderen zelfstandig aan het werk te gaan, zorg te dragen voor hun eigen materiaal en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen werk. Wij zijn iedere keer weer trots als dit lukt. De kinderen kunnen al  veel zelf.

Het is een intensief jaar voor de kinderen met gelukkig ook  tijd voor spel, muziek, knutselen en het werken in thema’s.

Voor de muziekles komt de vakdocent muziek geven.

Heeft u vragen kunt u na schooltijd altijd een afspraak met ons maken of even langskomen.

Juf Sonja en juf Marike