Groep 4 Marike en Sonja

​​​

Groep 4

 

In groep 4 werken Marike van der Horst en Sonja Helmonds. Op woensdag staat meneer Guus vor de groep

Groep 4 zit tegenover groep 5. De tussenruimte is voor groep 4 en 5 samen. Hier staan ook de computers. De materialen voor het vrij kiezen staan hier ook.

We starten iedere dag om 8.30 in de klas. De kinderen gaan meteen lezen in hun bibliotheekboek aan tafel. Ook starten wij op maandagochtend in de kring om te vertellen over het weekend.

Twee keer per week op dinsdag en donderdag heeft groep 4 gymnastiek van meester Rob in de gymzaal.

Hierbij dragen de kinderen gymschoenen.

In groep 4 werken we aan verschillende vakken. In het begin van groep 4 besteden wij veel aandacht aan het schrijven in de schriften van taal en aan het werken in werkboeken.

Bij het rekenen in groep 4 leren wij de sommen tot honderd en over het tiental heen. We rekenen met geld en we leren verhaaltjessommen. Ook zijn er kinderen die verlengde instructie nodig hebben en met extra rekentaken werken. In groep 4 leren wij de tafels aan en is het belangrijk om ook thuis de tafels te oefenen met de kinderen. Welke tafels wij oefenen hoort u via de leerkrachten.

We werken ook aan taal en lezen en spelling. We gebruiken de methode Estafette, voor het voortgezet technisch lezen en Taal Actief voor taalopdrachten.  We hebben ook spelling in groep 4. Iedere dag bespreken wij de spellingafspraken en doen wij een dictee van 5 woorden en een zin. We bespreken dit samen met de kinderen.

Om het lezen te bevorderen maken wij gebruik van het BOF –lezen. De kinderen werken dan twee keer per week aan een onderdeel bijv. taalkwartetten, stripboeken lezen, werkbladen maken, bibliotheekboeken lezen, verhaaltjes schrijven .Hiermee bevorderen wij juist het leesplezier. Voor begrijpend lezen gebruiken we tekstverwerken.

Met schrijven leren we om aan elkaar te schrijven.

We leren tijdens de Vreedzame schoollessen hoe we met elkaar omgaan in de klas en met het buiten spelen. We maken afspraken en houden ons er aan. Iedere week is er een kind die wordt gekozen tot “ zonnetje van de week” . We schrijven complimenten op over het kind en de complimenten mogen einde van de week mee naar huis toe.

In groep 4 tekenen en knutselen we ook aan de hand van de thema’s. Ook leren we Engels aan de hand van Engelse thema’s. In groep 4 komt ook de native speaker.

Voor de muziekles  hebben wij een vakdocent.


 


 


 


 


 

 
​​