Groep 4 Marike

In groep 4 zitten 20 kinderen. 4 dagen in de week is juf Marike in de groep en op woensdag-of vrijdagochtend geeft meneer Guus les.

In groep 4 is veel aandacht voor het voortgezet technisch lezen. De kinderen moeten veel leeskilometers maken om steeds beter te worden in het lezen. Het is daarom ook belangrijk dat kinderen plezier krijgen in lezen, hierdoor pakken ze zelf eerder een boek. De kinderen krijgen ook de gelegenheid om een boek te promoten. Naast de aandacht voor technisch lezen is er ook veel aandacht voor begrijpend lezen. Dit gebeurt op verschillende manieren m.b.v. de methode Tekstverwerken, Nieuwsbegrip en het navertellen van een verhaal.

Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Staal. De taalmethode bestaat uit 8 blokken. Ieder blok komen de volgende onderdelen aan de orde; woordenschat, spreken en schrijven, leren presenteren. Aan de hand van korte instructiefilmpjes krijgen de kinderen o.a. de thema's aangeboden.

De spellingmethode bestaat ook uit 8 blokken en wordt iedere dag aangeboden. De kinderen krijgen instructie over de spellingregels maar ook over de al aangeboden leerstof. Ze krijgen iedere dag een oefendictee. Het belangrijkste is dat de kinderen goed de woorden kunnen hakken en bedenken welke afspraak er bij hoort. Dan pas schrijven de kinderen het woord op. De kinderen maken gebruik van een spellingklapper zodat ieder kind visuele ondersteuning krijgt. Na het dictee kijken de kinderen het dictee zelf na met als doel dat ze leren van de gemaakte fouten. Na het blok volgt een spellingtoets. Na de toets gaan kinderen de woorden extra oefenen die ze nog niet beheersen of maken ze verrijkingsstof.

Wij maken gebruik van de Vreedzame school methode van groep 1 t/m 8. Het is een sociaal-emotionele methode die ervoor zorgt dat we de kinderen leren hoe ze met elkaar omgaan. De Vreedzame school zorgt ervoor dat we als groep een leefgemeenschap zijn waarin alle kinderen met elkaar leren en kunnen samenwerken. Dit vraagt oefening van de kinderen. Hier gebruiken wij coöperatieve werkvormen voor. De kinderen in groep 4 bedenken met elkaar de afspraken van de groep. Zo voelt ieder kind zich veilig en competent. De kinderen zetten dan hun naam of handtekening onder de afspraken. Het uitgangspunt is dat we een positief leef- en leerklimaat neerzetten met elkaar.

We leren ook het verschil tussen conflict en ruzie. Bij een conflict zit je elkaar in de weg en ben je het niet eens met elkaar. Bij ruzie heb je elkaar pijn gedaan. De kinderen leren om conflicten zelf op te lossen. We leren hoe je reageert op de ander. Wij gebruiken daar de rode, gele en blauwe petjes voor. - Als je bij een conflict de rode pet op zet, probeer je je zin te krijgen door schelden, duwen, trekken en vechten. - Als je bij een conflict de blauwe pet op zet, geef je de ander zijn zin. - Als je bij een conflict de gele pet op zet, ga je met elkaar praten om het op te lossen.

Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym van meester Rob. Gymkleding en gymschoenen zijn hierbij verplicht.

De volgende units van IPC komen dit schooljaar voorbij: Hoe leren wij, Onze wereld, Van top tot teen, Gebouwen, Tijddetectives en Vakantie. Op verschillende momenten in het jaar wordt u uitgenodigd om te komen kijken wat de kinderen van groep 4 geleerd hebben.

Op maandagmiddag komt miss Kirsty bij ons in de groep. Zij geeft onderdelen van IPC in het Engels samen met de leerkracht. Verder zijn er dagelijks Engelse activiteiten zoals het spelen van spelletjes, voorlezen en zingen van Engelse liedjes.

Bij de schrijfles leren de kinderen de hoofdletters en is er aandacht voor het verbonden schrift. Het aan elkaar schrijven wordt steeds meer geautomatiseerd.

Met catechese lezen wij bijbelverhalen, zingen wij liedjes en vieren wij vieringen met elkaar in de kerk of op school. U moet dan denken aan openingsvieringen aan het begin van het schooljaar, Kerstvieringen en Paasvieringen.

In de eerste periode van groep 4 leren we over het tiental rekenen en doen we voorbereidende activiteiten om de tafels aan te leren. In de tweede helft van groep 4 leren wij de tafels van 1 t/m 12. Ook komen aan bod de onderdelen meten en tijd. We leren het aflezen van een kalender en het klokkijken. In groep 4 staan de kwartieren en de minuten centraal van het klokkijken. Voor de meeste kinderen is het klokkijken nog lastig. U kunt hier spelenderwijs ook thuis mee oefenen.

Op donderdag komt meester Nico met ons muziekles doen. De les bestaat uit verschillende onderdelen, ritme, kennis maken met verschillende soorten muziek, instrumenten, zingen, bewegen op muziek. Ook tijdens onze IPC units sluit meester Nico aan bij het thema.

Juf Marike en meneer Guus.


 
​​