groep 6 Lotte en Marjolijn

In groep 6 zitten 22 gezellige en leergierige kinderen en 2 juffen.  Juf Marjolijn en is er op om de maandag, op donderdag en vrijdag en juf Lotte om de maandag, op dinsdag en woensdag.

De kinderen in de klas zitten in groepjes en hebben elke week een ander maatje waarmee ze verschillende samenwerkopdrachten doen.

Iedere ochtend beginnen we de dag met lezen. Dit betekent vrij lezen of lezen m.b.v. een leesmethode. De kinderen kunnen twee keer per week naar de bibliotheek om hun boek te ruilen. In de klas is er ruim keuze bij de boekentafel waar de IPC themaboeken liggen en we hebben we ook een boekenplank waaruit gekozen kan worden.

Iedere leerling heeft een eigen chromebook tot zijn beschikking en daar maken we met rekenen, taal en spelling regelmatig gebruik van naast het andere methodemateriaal. Ook bij de IPC middagen kunnen de kinderen de chromebooks gebruiken bij het maken van hun documenten of het opzoeken van informatie.

We hebben twee keer per week gym, doen we veel aan Engels, mogen de kinderen een boekenkring en een spreekbeurt verzorgen en hebben we huiswerk op nieuwsbegrip.nl, waar we begrijpend lezen oefenen.

Een uitdagend programma waar voor iedereen wat te leren valt.


​​​