Inschrijven

​​​​Als een ouder contact opneemt met de school voor informatie over de school, bestaat meteen de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door de directeur Guus Braakhuis U krijgt dan meteen een rondleiding om de school in bedrijf te zien. Tijdens deze rondleiding wordt u geïnformeerd over:

- De levensbeschouwelijke grondslag en identiteit van de school.
- De onderwijskundige en pedagogische inrichting van het onderwijs op de school.

Maar bovenal krijgen de ouders tijdens de rondleiding een indruk van de sfeer en de manier van werken op De Bernardus. Door de flinke groei van de laatste periode bestaat de mogelijkheid dat leerlingen niet geplaatst kunnen worden omdat bepaalde groepen vol zijn.

Als u na de rondleiding enthousiast bent over onze school dan kunt u uw kind opgeven middels een inschrijfformulier. Als u een mailtje stuurt met daarin uw adresgegevens dan krijgt u er een thuisgestuurd​.​

​Er bestaat verder de mogelijkheid dat kinderen vlak voor ze 4 jaar worden een paar keer te laten wennen op school. De ouders krijgen tijdig te horen in welke groep hun kind geplaatst wordt. Indien van toepassing komt ook de leidster van de peuterspeelzaal samen met het kind al een keertje kijken. 

Formeel is een 4 jarig kind nog niet leerplichtig . Dat is het pas als het 5 jaar is. Toch hechten we eraan dat uw kind toch zoveel mogelijk de school bezoekt. Er is geen wachtlijst in het aannemen van leerlingen. Iedereen is van harte welkom, ook van buiten gemeente Blaricum!

Meer informatie over beleid van aanmelden en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier:

Beleid van Aanmelding
Aandacht op Maat​​​