KBS Bernardus biedt zoveel mogelijk ICT in de klas als aanvulling en verrijking van de lessen.

ICT

​​​​​​​​​​ICT is op de KBS Bernardus een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het hele lesprogramma en wordt op vele manieren ingepast in het onderwijs, zowel klassikaal als ook individueel. Om te beginnen hangt in alle klassen het allernieuwste  Ultra HD Prowisebord. Een interactief bord (televisie) dat oneindig veel mogelijkheden biedt en de leerkracht bijvoorbeeld ook in de gelegenheid stelt om op actuele zaken in te gaan, bijvoorbeeld via internet. Daarnaast kunnen de kinderen het Prowisebord gebruiken voor spreekbeurten, boekenkringen, powerpoints en Prezi's etc.zodat zij ook wegwijs raken in allerlei toepassingen en programma’s op de computers.

In de tussenruimtes bij de klassen staan  PC’s opgesteld waar de kinderen mee kunnen werken. Door de recente aanschaf van Chromebooks is er ruime mogelijkheid​  om kinderen nog meer op hun eigen niveau te laten werken door middel van speciale programma’s of individuele opdrachten waar zij (zelfstandig) aan kunnen werken. Elke leerkracht heeft een eigen laptop waar oa de vorderingen, observaties en verslagen van de kinderen bijgehouden kunnen worden.

Bernardus gaat Digi Taal!

Ons netwerk is dit jaar verder uitgebreid met Chromebooks. In groep 4 t/m 8 wordt er dagelijks mee gewerkt door alle kinderen. Dit zijn taal en spellingopdrachten bij de methode en rekenactiviteiten. Hiervoor gebruiken we het softwareprogramma Gynzy. Ook worden de chromebooks ingezet bij wereld orientatie en IPC-projecten. ​​​In groep 7 wordt de mogelijkheid geboden om de kinderen een typediploma te laten halen – op eigen kosten. De lessen worden wel op school gegeven, na schooltijd en deelname is vrijwillig.

Alberdingk Thijm Scholen en ICT

Vanuit het IT-Lab van Alberdingk Thijm Scholen wordt veel ICT onderwijs ondersteund. Scholen hebben de mogelijkheid om lessen aan te bieden ​in programmeren, augmented en virtual reality, filmen met green screen en stop motion en nog veel meer. Kijk hier naar de mogelijkheden:

​ ​Lees hier mee​r over alle ICT-projecten​ van Alberdingk Thijm Scholen​

​​