Methodes van KBS Bernardus
 

Vakgebieden

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal  kunnen we kijken wat kinderen nodig hebben. Onze lesmethodes bieden de mogelijkheid in te spelen op individuele behoeftes van kinderen. In de IPC projecten werken we thematisch aan een onderwerp.

We gebruiken de volgende methodes: 

Staal voor ons taal/spelling onderwijs

Rekenrijk voor rekenen 

Veilig leren lezen voor het lezen groep 3 

Tekstverwerken voor  technisch en begrijpend lezen 

Estafette voor technisch lezen.

Pennenstreken voor schrijfonderwijs

Meander voor totpografie en N​aslag aardrijkskunde IPC​

 Brandaan voor Naslag geschiedenis IPC

Naut voor Naslag natuuronderwijs IPC

Bijelverhalen voor catechese

De Vreedzame School voor sociaal emotionele ontwikkeling ​​​​