Overblijven

De KBS Bernardus gaat in 2019 over op een continu rooster. Tot de kerstvakantie hebben leerlingen de mogelijkheid over te blijven op school. Bekijk hier het nieuwe rooster.

Het uitgangspunt is dat de kinderen even rustig kunnen eten en zich even los kunnen maken van het lesprogramma. Daarbij proberen we de kinderen de ruimte te geven om dat op hun eigen manier te doen. De overblijf, ofwel tussenschoolse opvang, valt onder de verantwoordelijkheid van de school en wordt op de Bernardus verzorgd door een groep vrijwilligers.

Inschrijven

Jaarlijks gaat er een brief uit waarop ingevuld kan worden op welke vaste dagen een kind dat schooljaar over zal blijven. Nieuwe kinderen kunnen die brief via de groepsleerkracht krijgen. Als een kind een enkele keer overblijft kan dat per dag ingevuld worden op de kalender die in het trappenhuis bij de hoofdingang hangt. Door de kinderen op te geven voor de overblijf, zowel vast als incidenteel, is de verantwoordelijkheid overgedragen aan de overblijforganisatie. Bij onverwacht veel inschrijvingen kan ook gezocht worden naar een extra medewerker voor die dag. Een onverwachte gast is altijd welkom!

Opvang

De overblijf is van 12.00 u. tot 13.00 u. De kinderen van groep 1,2 en 3,4 eten beneden over 2 lokalen verdeeld. Boven eten de overige groepen verdeeld over 2 lokalen.

De jongsten gaan meteen eten. Na het eten spelen ze een poosje binnen en tot slot nog even buiten. Om 13.00 u. gaan de kinderen van groep 1 en 2 weer naar binnen naar hun eigen lokaal. Groep 3 en 4 blijft tot 13.15 u. buiten, inmiddels weer onder toezicht van een groepsleerkracht. De oudsten spelen eerst buiten en gaan na 20 minuten pas eten. Na het eten mogen ze kiezen of ze binnen of buiten gaan spelen.

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Het streven is om 1 medewerker op 15 kinderen te hebben. Voor de gehele overblijf zijn er minimaal 2 medewerkers aanwezig. Verder is het vanzelfsprekend niet de bedoeling dat kinderen ineens bedenken om met een vriendje of vriendinnetje mee te gaan. Het is ook niet toegestaan om tussen de middag het plein te verlaten. Voor uitzonderingen moet een briefje van de ouders meegenomen worden.​

 

Contact

Voor vragen over de administratie en de betalingen kunt u terecht bij Carla Groenestein: overblijfbetaling@kbsbernardus.nl Voor de overige vragen kunt u terecht bij Guus Braakhuis

Het aanmelden voor het overblijven buiten het abonnement om, gebeurt via de gebruikelijke lijst bij het trappenhuis. Ook het afmelden voor de vaste dag gebeurt via deze lijst. Door het nemen van een kwartaalabonnement of door het melden op de intekenlijst van incidentele overblijven, draagt u de verantwoordelijkheid van de zorg voor uw kind over aan de overblijforganisatie.

Spelregels betaling:

  - U kunt een maandag-, dinsdag-, donderdag- en/of vrijdagabonnement nemen. Alle combinaties zijn mogelijk. Komt uw kind op een andere dag dan opgegeven dan krijgt u een rekening over een duurdere losse overblijfdag. Is uw kind niet aanwezig op de vaste dag dan gaat de betaling gewoon door.

- U geeft per kwartaal aan op welke vaste dagen uw kind overblijft.

- Als u niets laat horen blijft de regeling van het afgelopen kwartaal staan en op basis daarvan ontvangt u een rekening. Wijzigingen dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal doorgegeven te zijn aan Carla Groenestein op haar e-mailadres overblijfbetaling@kbsbernardus.nl
- De kwartaalbedragen  zijn € 18,50 per dag met uitzondering van het 3e kwartaal dat € 11,50 kost.
- Betalingen van kwartalen worden vooruit gedaan in de eerste 2 weken van het betreffende kwartaal.
- Niet op tijd betalen van het kwartaal betekent een rekening van (duurdere) losse overblijven na het verstrijken van het kwartaal.
- Betalingen moeten binnen 2 weken na ontvangst van de rekening voldaan worden.
- Leerlingen die in de loop van het kwartaal nieuw op school komen, betalen een aangepast eerste kwartaal.
- Schoolverlaters betalen een aangepast laatste kwartaal, mits 2 weken van te voren aangegeven bij de administratie. De betalingen voor de groep 8 schoolverlaters worden automatisch aangepast.
- Wilt u uw kind een enkele keer (extra) over laten blijven dan kost dat € 2,00 per keer. De abonnementen worden per kwartaal vooruit betaald en de rekeningen voor de losse overblijf worden achteraf geïnd.U dient dat wel op de lijst onderaan de trap in te vullen., of via de mail kenbaar te maken.