Woensdag 23 juni was het zover! Een groep kinderen van de ATlasgroep - deel van Alberdingk Thijm Scholen - mocht met de trein naar Den Haag. Thomas en Tijke uit groep 7 van de Blaricumse Bernardusschool maken deel uit van de ATlasgroep. Zij boden het eerste kinderklimaatakkoord van Nederland aan, aan twee Kamerleden waaronder Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. De stem van de kinderen wordt gehoord in politiek Den Haag.

Op 15 april hebben Thomas en Tijke samen met andere leerlingen van Alberdingk Thijm Scholen uit de ATlas groep op de landelijke Kinderklimaattop meegewerkt aan het allereerste Kinderklimaatakkoord. Er is toen beloofd dat dit akkoord aangeboden zou worden in Den Haag door de kinderen die één van de drie belangrijkste ideeën op dit Kinderklimaatakkoord hebben bedacht. De kinderen van Alberdingk Thijm hadden: '1 boom eruit, 2 bomen erin' als idee ingebracht en wonnen daarmee de derde plek op het kinderklimaatakkoord.

 

In gesprek met Ed Nijpels

Een mooi moment van de dag was dat de ATlas kinderen Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatakkoord, mochten interviewen. Zo werd er gevraagd wat hem nou beweegt om de verbetering van het klimaat een hoge prioriteit te geven, waarop hij vertelde dat zijn kleinkinderen hem motiveren om hiervoor te gaan. 'Ik vind het belangrijk dat ook zij in een leefbare wereld kunnen leven', aldus Ed Nijpels.

 

Over de ATlasgroep

De ATlas groep is een deeltijdvoorziening voor cognitief hoogbegaafde leerlingen van Alberdingk Thijm Scholen. Leerlingen uit groepen 3 t/m 8 afkomstig van de 18 basisscholen van Alberdingk Thijm krijgen twee dagen in de week een speciaal lesprogramma aangeboden op een aparte locatie op de Paulusschool in Hilversum. 

Hiernaast: Tijke van de Bernardusschool biedt het akkoord aan met de drie belangrijkste punten van de kinderen. De kinderen uit het Gooi: '1 boom eruit, 2 bomen erin'.