• Media

​​Op KBS Bernardus zorgen we door middel van een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie vo​or een veilig binnenklimaat​. Recent is er op de Blaricumse scholen - net als op alle andere scholen in Nederland - onderzoek gedaan naar de werking van de mechanische ventilatiesystemen. Hier komt uit naar voren dat alleen deze ​ventilatiesystemen onvoldoende zorgen voor een veilig binnenklimaat. Binnenkort gaan gemeente en scholen om de tafel om te bespreken welke korte termijn oplossingen na de herfstvakantie kunnen worden gedaan en wat er op lange termijn moet gebeuren. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Er is door het kabinet een landelijke subsidie toegezegd om de ventilatiesystemen van schoolgebouwen te verbeteren. ​De voorbereidingen voor de verdere plannen zijn al gestart.