Wat zijn we trots op de kinderen uit groep 7 die bijgedragen hebben aan de inzending voor de Kinderklimaat top! 

Leerlingen groep 7 en 8 van Alberdingk Thijm Scholen krijgen tweede plek met inzending voor de Kinderklimaat top met de poster: een boom eruit, twee bomen erin. #DAARGAATHETOM
Vanavond op
Jeugdjournaal
SDG goals
Klimaatverbond Nederland
#ATlasgroep 3

Kan een afbeelding zijn van boom en de tekst 'Een er uit twee er in! 中一銀 ↓50% nodig een airco rondom als bomen gebouw staan Een grote boom vuilniszakken kken stof vangt weg in een jaar Een gemiddelde boom zorgt jaar oor genoeg zuurstof voor De oudste 9550 jaar oud is'Kan een afbeelding zijn van 4 mensen, scherm en binnen