Wat doet de Ouderraad?

De OR coördineert d.m.v. werkgroepen alle feesten voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en (Palm) Pasen, samen met het schoolteam, de klassenouders en vele actieve ouders. De OR vergadert 6 x per jaar. In deze vergaderingen worden de komende evenementen en de aanpak hiervan besproken. De taken worden in overleg verdeeld en een ieder gaat er in nauw overleg met de leerkrachten mee aan de slag.Onder verantwoordelijkheid van de OR vindt jaarlijks de avondvierdaagse plaats en organiseert het Schaatsen op de Brink.


​De OR biedt hulp bij sporttoernooien, de jaarlijkse sportdag, luizencontrole volgens ons luizenprotocol, verkeers- en goede doelen acties. De OR biedt hulp aan ouders die tegen onalledaagse schoolzaken aanlopen en zal indien gewenst de hulp inroepen van derden: de MR, de directie of derde. Zou u graag meer willen weten over de OR en/of mee willen helpen bij de activiteiten op school? Vraag het ons of meld u aan via marvy@marvyrieder.com


Alle hulp is welkom!