​​​De KBS Bernardus werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen  Alberdingk Thijm Scholen. Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen.​​ Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Klik hier voor meer informatie over bestuur en to​ezicht​​.

 

logo at scholen