​​​​​De Bernardus is al jaren een begrip in Blaricum. Sinds 1922 heeft de Bernardus een plek in Blaricum. Eerst als parochieschool bij de Vituskerk. In 1997 is de school gefuseerd met de Katholieke Bijvanckschool. Samen werd dit de Katholieke Basisschool Blaricum. ​Vanaf maart 2003 is de Bernardus gevestigd in het nieuwe scholencomplex aan de Eemnesserweg. In dit complex zitten ook de Openbare Basisschool Blaricum en de peuterspeelzaal​. In 2008 is de school onderdeel geworden van wat we nu kennen als Alberdingk Thijm Scholen. ​De Bernardusschool is met name populair bij kinderen uit het dorp Blaricum, het Huizerhoogt en het grensgebied Laren /Blaricum.

 
 

Identiteit

​​​Onze school is een katholieke school, waar waarden en normen erg belangrijk zijn. ​Deze waarden en normen worden niet door middel van regels aangepraat of opgelegd, maar worden in gesprekken doordacht en ervaren. In de lessen proberen we de kinderen de waarde te leren van het met elkaar leven op deze aarde. Wij willen met het kind openstaan voor alles wat ons omringt. Het katholieke geloof komt ter sprake in aansluiting op de ervaringen van de kinderen. In de praktijk betekent dit, dat we alert willen zijn op alles;op alle ervaringen van kinderen die ter sprake komen binnen kringgesprekken, wereldoriëntatielessen en eigenlijk binnen al die momenten, waarop kinderen hun eigen ervaringen te berde brengen. We bieden de kinderen echt ervaringen aan zonder dat er een verplichting aan vasthangt.

Catechese

Op De Bernardus zien we de spontane, toevallige catechese. Dit zijn gesprekken met kinderen waar de zinsvraag spontaan om de hoek komt kijken. Ook komt catechese aan de orde binnen de wereldoriënterende vakken, waarbij duidelijk sprake is van een cultuuroverdracht. Natuurlijk staat op het rooster ook het vakgebied catechese. Daarnaast hebben we een goede relatie met de Vitusparochie. Door het jaar heen hebben we op school een aantal vieringen met alle kinderen in de kerk.​​