​​​​​​​​​​​ICT is op de Bernardus een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het hele lesprogramma en wordt op vele manieren ingepast in het onderwijs, zowel klassikaal als ook individueel. 

  • ​In alle groepen hangen de allernieuwste Prowiseborden. Een interactief bord (televisie) dat oneindig veel mogelijkheden biedt en de leerkracht bijvoorbeeld ook in de gelegenheid stelt om op actuele zaken in te gaan, bijvoorbeeld via internet. Daarnaast kunnen de kinderen het Prowisebord gebruiken voor spreekbeurten, boekenkringen, powerpoints en Prezi's etc.zodat zij ook wegwijs raken in allerlei toepassingen en programma’s op chromebooks.

 

  • ​Elke leerling heeft vanaf groep 4 heeft een eigen laptop. Er wordt dagelijks mee gewerkt. Dit zijn taal- en spellingopdrachten en rekenactiviteiten bij de methodes.Elke leerkracht heeft een eigen laptop waar oa de vorderingen, observaties en verslagen van de kinderen bijgehouden kunnen worden.

 

  • ​Ook worden de chromebooks ingezet bij wereld orientatie en IPC-projecten. ​​​​

Alberdingk Thijm Scholen en ICT

Vanuit het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen wordt veel ICT onderwijs ondersteund. Scholen hebben de mogelijkheid om lessen aan te bieden ​in programmeren, augmented en virtual reality, filmen met green screen en stop motion en nog veel meer. Kijk hier naar de mogelijkheden: