International Primary Curriculum 

Leerlingen van de Bernardusschool leren open minded te zijn, en krijgen vaardigheden aangereikt zoals presenteren, onderzoeken, verslaggeving en samenwerken. We doen dat onder andere met het International Primary Curriculum (IPC).  Het IPC-programma (het International Primary Curriculum) gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die veranderingen aansluit. Effectief leren staat centraal. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

 

Units 

Het IPC-curriculum werkt met thema’s, die noemen we units. Het scala aan onderwerpen is erg breed: variërend van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Met deze onderwerpen kan de betrokkenheid van kinderen optimaal worden vergroot. Er wordt geleerd 
op basis van de kracht van elk kind. Het uitgangspunt is telkens wat leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De IPC-units worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten, die interessant, goed doordacht en leuk zijn. In een bepaalde periode komen alle zaak- en creatieve vakken aan bod. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. 

 

Vaste structuur 

Iedere unit heeft een vaste structuur. Tijdens het startpunt, de gezamenlijke opening van een unit, raken kinderen betrokken bij het thema. Na de start is er altijd de kennisoogst; het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de kinderen. Om te ontdekken wat kinderen al van een onderwerp weten wordt er bijvoorbeeld gewerkt met visuele schema’s, die we ‘mindmaps’ noemen. Vaak weet een kind al veel meer dan het zelf denkt. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden.         

                       leercyclus klein

De rol van de ouders 

Betrokkenheid en interesse van de ouders in het leren van hun kinderen is belangrijk. Wij houden jullie via de nieuwsbrieven van de groepen op de 
hoogte van de units waar wij aan werken. Om je kind te helpen en stimuleren in het leerproces kun je vragen wat het kind op school heeft geleerd. Wij vinden het ook heel waardevol om ouders uit te nodigen die iets kunnen vertellen of laten zien over een bepaald thema. We hebben in groep 5 en 6 een opa die veel over chocolade wist gehad, in groep 3 en 4 een moeder die veel over de geschiedenis van Blaricum en het speelgoed kon vertellen. Mooie momenten in ons onderwijs. Tijdens de afsluiting van een unit worden ouders regelmatig uitgenodigd om te komen kijken in de school.