"Wij vinden het belangrijk dat een kind zichzelf mag zijn, onderzoekend kan leren, bewust de ruimte krijgt om zelf te kiezen, om zo het beste uit zichzelf te halen. Met aandacht voor elkaar en de ons omringende wereld".

Een kind dat na groep 8 de Bernardus verlaat, heeft geleerd om:

 • Zelfstandig te werken.
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedrag, leren en omgeving.
 • Samen te werken met andere leerlingen.
 • Problemen op te lossen.
 • Te leren leren.
 • Kritisch en creatief te denken.
 • Feedback te ontvangen en te geven en daar iets mee te doen.
 • ICT-vaardigheden toe te passen.
 • Zich mondeling uit te drukken in het Engels vanaf groep 1.

Met grote inzet van het team van de Bernardusschool:

 • dat een veilige leeromgeving biedt waar rust, orde en structuur de boventoon voert. Door onze kleinschaligheid maken we dat ook waar. 
 • dat vakbekwaam is, nascholing volgt en is geschoold in het geven van les in het Engels.
 • betrokken is bij leerlingen en ouders en het vertrouwen heeft dat kinderen zelf  verantwoordelijkheid kunnen nemen en respectvol met ekaar leren omgaan..
 •  de ontwikkeling van de leerling intensief volgt en hiernaar handelt samen met ouders.
 • dat nieuwe enthousiaste collega's (pabo-studenten) opleidt binnen school.
 • dat aandacht heeft voor compassie en samen vieren.‚Äč