​Het kan voor komen dat u buiten de schoolvakanties om een verlof wilt aanvragen. Dit gaat altijd in overleg met de directeur. Hij kan een verlof goedkeuren of afkeuren. Voor een verlofaanvraag kunt u hier het formuler downloaden. ​In de schoolgids staan alle voorwaarden en wettelijke regels hierover beschreven.