​Het kan voor komen dat u buiten de schoolvakanties een verlof wilt aanvragen. Dit gaat altijd in overleg met de directeur. Zij kan een verlof goedkeuren of afkeuren en volgt daarbij de richtlijnen van de Rijksoverheid (klik hier voor meer informatie). Bij ongeoorloofd verzuim is de directie verplicht daarvan melding te maken bij de leerplichtambtenaar.
​In de schoolgids, in hoofdstuk 5 'Praktische zaken', staan alle voorwaarden en wettelijke regels verder beschreven. Voor een verlofaanvraag kunt u hiernaast het formuler downloaden.