De naschoolse opvang wordt op onze school geregeld door Banjer. Zie voor informatie www.kdvbanjer.nl/